Valprogram

Hembygdens kyrka i Bro församling

Valdags!

Alla medlemmar som har fyllt 16 år senast på valdagen den 17 september får rösta. Ta med röstkortet när du går och röstar - i förväg på Prästvägen 6, på Fest i byn den 9 september. Eller på valdagen i Tjustaskolan eller i Bro.

En församling byggs av sina medlemmar. Genom att vara medlem i Svenska kyrkan bidrar man till att församlingen lever – att Guds ord och kärlek kan spridas.

För övrigt vill vi:

 • utveckla våra kyrkogårdar till vackra och rofyllda parkmiljöer
 • att alla ska vara välkomna i gudstjänster, till samtal, föredrag m.m.
 • att vi i musiklivet kan erbjuda övningslokaler för ungdomar, konserter med andakter, olika körer m.m.
 • att miljön på Prästvägen 6 kan bevaras för framtiden även om församlingen lämnar platsen
 • att församlingens verksamhet syns genom öppen och regelbunden information
 • att den finskspråkiga verksamheten fortsätter.

Länkar

Från valet 2013

Valresultat

 • Hembygdens kyrka 9 mandat
 • Folkkyrkan 12 mandat

Våra kandidater till kyrkofullmäktigevalet i Bro den 17 september

Låt Ordet, konsten och musiken få fortsätta att mötas och utvecklas i våra kyrkor.

Vårt valprogram för kyrkovalet 2017-09-17

- vi vill att Bro församling

 • ska ha kompetens och resurser för att utföra sina grundläggande uppgifter: Gudstjänst, Diakoni, Undervisning och Mission.
 • ska ha levande verksamheter i alla delar av församlingen – i Håtuna, Håbo-Tibble, Bro och Låssa.
 • verkar för ett rikt och varierat musikliv för alla åldrar.
 • verkar för att alla, oavsett bakgrund, ska kunna komma till kyrkan med sina tankar, frågor och tvivel.
 • använder, vårdar och underhåller sina fyra medeltidskyrkor.
 • uppmuntrar till ett frivilligt engagemang och deltagande i församlingens verksamhet.
 • erbjuder en verksamhet med ett varierat utbud av aktiviteter, som riktar sig till människor i livets alla skeden – från barn och ungdomar till äldre.

Håller du med?

Lägg då din röst på Hembygdens kyrka i Bro församling den 17 september.

Kontakta gärna oss info@hembygdenskyrka.se.