Valprogram

Preliminärt valprogram för kyrkovalet 2021-09-19

Hembygdens kyrka är en partipolitiskt obunden nomineringsgrupp som verkar för en inkluderande kyrka där barn, ungdomar och vuxna i alla åldrar känner sig trygga och välkomna.


Under mandatperioden har vi tagit ansvar för församlingens tillgångar och avslutat planerna på ett kostsamt nybygge i Bro centrum. Vi vill bevara och utveckla den rogivande prästgårdsmiljön på Prästvägen i Bro istället för att bygga nytt. Vi anser det vara mer hållbart, både för miljön och ekonomin, att ansvarsfullt förvalta de fastigheter vi redan har.


Vi har påbörjat en upprustning av Prästgården och de angränsande byggnaderna för att anpassa lokalerna efter församlingens verksamhet med träffpunkter för samtal, musik och andlig utveckling. Under året kommer fasad, ventilation och tak renoveras på ”Gula huset” på Prästvägen. Detta gör att huset kommer smälta in bättre i prästgårdsmiljön och bli mer energieffektivt. Genom att huset får nytt tak underlättas avrinningen av snö och vatten. Får vi nytt förtroende inför nästa mandatperiod kommer vi se till att också insidan renoveras och anpassas för att fylla det behov som församlingen har av ett församlingshem.


Hembygdens kyrka blickar framåt och vill verka för en församling som är en naturlig del av samhället, med verksamhet som bjuder in och engagerar de som bor i församlingen. Vi tror på ett medmänskligt och diakonalt förhållningssätt och vill arbeta för långsiktig hållbarhet.


Vi tycker det är viktigt med lokal närvaro och att våra vackra kyrkor i Bro, Låssa, Håbo-Tibble och Håtuna hålls öppna och är levande gudstjänstrum.


Tillsammans kan vi utveckla och skapa en levande församling!


Rösta på Hembygdens kyrka i kyrkovalet i september!

  Kontakta gärna oss info@hembygdenskyrka.se.

Våra kandidater till kyrkofullmäktigevalet i Bro den 19 september 2021

Vårt valprogram för kyrkovalet 2017-09-17

- vi vill att Bro församling

 • ska ha kompetens och resurser för att utföra sina grundläggande uppgifter: Gudstjänst, Diakoni, Undervisning och Mission.
 •    ska ha levande verksamheter i alla delar av församlingen – i Håtuna, Håbo-Tibble, Bro och Låssa.
 •     verkar för ett rikt och varierat musikliv för alla åldrar.
 • verkar för att alla, oavsett bakgrund, ska kunna komma till kyrkan med sina tankar, frågor och tvivel.
 •     använder, vårdar och underhåller sina fyra medeltidskyrkor.
 •     uppmuntrar till ett frivilligt engagemang och deltagande i församlingens verksamhet.
 • erbjuder en verksamhet med ett varierat utbud av aktiviteter, som riktar sig till människor i livets alla skeden – från barn och ungdomar till äldre.

Håller du med?

Lägg då din röst på Hembygdens kyrka i Bro församling den 17 september.

  Kontakta gärna oss info@hembygdenskyrka.se.

Valdags!

Alla medlemmar som har fyllt 16 år senast på valdagen får rösta. Ta med röstkortet när du går och röstar - i förväg på Prästvägen 6. Eller på valdagen i Tjustaskolan eller i Bro.

En församling byggs av sina medlemmar. Genom att vara medlem i Svenska kyrkan bidrar man till att församlingen lever – att Guds ord och kärlek kan spridas.

För övrigt vill vi:

 • utveckla våra kyrkogårdar till vackra och rofyllda parkmiljöer
 • att alla ska vara välkomna i gudstjänster, till samtal, föredrag m.m.
 • att vi i musiklivet kan erbjuda övningslokaler för ungdomar, konserter med andakter, olika körer m.m.
 • att miljön på Prästvägen 6 kan bevaras för framtiden även om församlingen lämnar platsen
 • att församlingens verksamhet syns genom öppen och regelbunden information
 • att den finskspråkiga verksamheten fortsätter.

Länkar

Från valet 2013

Valresultat

 • Hembygdens kyrka 9 mandat
 • Folkkyrkan 12 mandat

Låt Ordet, konsten och musiken få fortsätta att mötas och utvecklas i våra kyrkor.