Tankar inför valet

Tro, hopp och kärlek


Vi är många som tror på demokratin. Vi är många som tror på vetenskapen. Flera av oss tror på Gud, en del kristna andra inte. Vi vill tro gott om andra. Vi önskar att andra tror på sig själva, att de faktiskt kan något, att de faktiskt betyder något. Kanske bara i ögonblicket, kanske bara i det efterlängtade mötet. Men vi tror. Vi hoppas på en bättre framtid för våra barn. Vi hoppas att beslutsfattare tar sitt förnuft till fånga. Vi hoppas att gå en ljusare framtid till mötes. Hoppet finns där. Vi vill bli älskade, många har någon att älska, men inte alla. De flesta var älskade som barn. Kärleken finns där. T.ex. Guds oändliga kärlek. Använd lite av din tro, av ditt hopp och du kan få kärlek och vänskap tillbaka.
Engagera dig inför höstens kyrkoval, vad vill du att Svenska kyrkan i Bro ska göra?

När var du till kyrkan senast?


I Hembygdens kyrka vill vi att kyrkorna används - inte bara Bro kyrka, utan alla våra fyra fina kyrkor. Och då för gudstjänster av olika slag - dop, bröllop, begravningar, högmässor. Målet är att ha gudstjänst i två kyrkor varje söndag. Därmed kommer fler kunna komma till kyrkorna. I Hembygdens kyrka vill vi också att kyrkorna kan hållas öppna vid andra tider - för troende, för turister, för nyfikna. När vill du komma till kyrkan? Kanske du själv är beredd att stå där och ta emot besökare? Vill du engagera dig? Frivilliga krafter behövs. Det är tillsammans, när vi församlas, som vi blir en församling.

Men även om kyrkan är stängd kan kyrkogårdarna besökas. Och hela miljön runt kyrkorna är intressant. En kulturmiljö värd att bevara. Men det är inte gratis. Medlemmar behövs, och engagerade sådana. Med idéer och olika förslag. Inget är statiskt, även om mycket ska vårdas ska också nytt skapas - och nya människor få chansen att hitta till kyrkans värld. Ta med dina tankar och funderingar, ta kontakt - du kommer kunna bidra och få mycket tillbaka.

Att vara med i kyrkans värld är att kunna få kraft och energi för själen.

Att förnimma Gud


Vi ser inte Gud.

Men vi känner Gud.

Nej, vi förnimmer Gud.

Vi anar Gud,

I musiken. I naturen. I skogen. I älskogen. 

I skrattet. I gråten. I de glittrande ögonen.

I barnens lek. I våra vackra kyrkorum.

I vardagen. I helgen. I drömmarna. I längtan.

I hoppet.

Gud är kärlek. Oändlig kärlek. Oändlighet. Nu, då och framtid.

Vi är en del, en bråkdel, av denna oändlighet.

Hjälp oss att ge andra möjlighet att upptäcka och fundera kring mysteriet Gud. Hjälp oss att hålla våra kyrkorum öppna. Hjälp oss att hjälpa. Engagera dig i kyrkovalet. Kontakta oss - du finns, du kan, du känner, du undrar. Tro innebär frågor. Frågor ibland utan svar - men tillsammans kan vi åstadkomma något. Om inte annat, skapa en levande församling.


.

Vilken väg vill vi gå?


Vi i Hembygdens kyrka vill gå trons väg. Vi tror att Gud behövs i våra liv, som en trygghet i både tid och rum. Vi vill gå hoppets väg, att det finns en framtid för Bro församling, att det finns en framtid för våra fyra medeltida kyrkor, att det finns positiva möjligheter till möten och samtal oss församlingsbor emellan. Vi vill gå kärlekens väg. Kyrkorna ska vara platser för bröllop, dop, konfirmation, begravningar, högmässor och andra gudstjänster - tillfällen då vi kan uppleva en glimt av Guds oändliga kärlek till oss.

Utmed den väg vi vill vandra behövs fler medvandrare. Engagera dig i vår nomineringsgrupp inför kyrkovalet.

Alla medlemmar som har fyllt 16 år senast på valdagen får rösta. Ta med röstkortet och legitimation när du går och röstar - i förväg på Prästvägen 6. Eller på valdagen i Tjustaskolan eller i Bro.

Fler möjligheter att rösta finns på Fasanstigen den 14/9, på biblioteket den 15/9. På Prästvägen kan man även rösta på lördagar. Se vidare

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval/hitta-din-lokal


Vad har hänt sedan 2017?


Församlingen har byggt ett bisättningshus vid Bro kyrka som stod färdigt våren 2020. Här finns den avlidne, kistan, innan begravningen. Här kan man också ta avsked. Här kan man ha en enklare cermoni och även borgerlig begravning.


2019-20 beslutades att inte gå vidare med byggnation av nya församlingslokaler vid Bro centrum. Kostnaden skulle bli alldeles för hög. Bättre att satsa på och vårda det församlingen äger. Till dess hade en representant från Folkkyrkan varit ordförände i kyrkorådet, sedan hösten 2019 är det en representant från Hembygdens kyrka som leder kyrkorådet.


Fagerlindska huset på Prästvägen 6 har renoverats och fått luftvärmepump. Prästgårdsbyggnaden har fått bergvärme och renovering pågår. En brandstege har monterats.

Projektet med att bygga om och renovera Gula huset har startats - bergvärme kommer installeras. Fasaden och taket kommer att byggas om - stilen bli lik de andra husen. Ventilationen kommer att göras om, huset kommer få bättre isolering och lägre driftskostnader.


På kyrkogårdarna har nya lyktstolpar satts upp. Och en ny redskapsbod uppförts i Låssa.

Håbo-Tibble kyrka har fått en efterlängtad ny puts.

Håtunagården har fått en ny utrymningsväg och renoverat kök.

Invändigt har Håtuna kyrka renoverats vintern 2020-21.

Beslutat är också att uppföra nya toaletter vid Håtuna kyrka.

En ny digitalorgel har införskaffats och står sedan i december 2020 i kapellet på Prästvägen.


I januari 2021 fick församlingen en ny kyrkoherde - Cathrine Nordqvist som närmast kommer från Bromma församling. Under 2021 och framöver vill vi bygga ut och utveckla verksamheten.

Den som skriver på denna webbsida är Jan Owe – kyrkorådets ordförande i Bro församling

Som kyrkorådsordförande motsvarar man en styrelseordförande i andra verksamheter - där VD:n i kyrkans fall motsvaras av kyrkoherden. Istället för att bolagsstämman utser styrelse, så utses den i kyrkans värld av kyrkofullmäktige.

Och det är ni väljare som utser kyrkofullmäktige. Vid kyrkovalen vart fjärde år.

Den 19 september 2021 är det dags igen. Vilka vill ni ska sitta i kyrkofullmäktige? Då kan du välja bland kandidaterna. Men oavsett det, vad vill du att församlingen ska göra?