Valprogram

Valprogram för kyrkovalet 2021-09-19

Hembygdens kyrka är en partipolitiskt obunden nomineringsgrupp som verkar för en inkluderande kyrka där barn, ungdomar och vuxna i alla åldrar känner sig trygga och välkomna.


Ansvar

Under mandatperioden har vi tagit ansvar för församlingens tillgångar och avslutat planerna på ett kostsamt nybygge i Bro centrum. Vi vill bevara och utveckla den rogivande prästgårdsmiljön på Prästvägen i Bro istället för att bygga nytt. Vi anser det vara mer hållbart, både för miljön och ekonomin, att ansvarsfullt förvalta och utveckla de fastigheter vi redan har.


Vad händer på Prästvägen?

Vi har påbörjat en upprustning av Prästgården och de angränsande byggnaderna för att anpassa lokalerna efter församlingens verksamhet med träffpunkter för samtal, musik och andlig utveckling. Under året kommer ”Gula huset” renoveras för att bättre smälta in i prästgårdsmiljön och bli mer energieffektivt. Vi kommer också se till att insidan renoveras och anpassas för att fylla det behov som församlingen har av ett församlingshem. I utemiljön vill vi kunna fortsätta med det populära Prästgårdskaffet.


Levande kyrkor

Våra fyra medeltidskyrkor i Bro, Låssa, Håbo-Tibble och Håtuna är levande gudstjänstrum. Här vill vi att gudstjänster ska firas även framöver. Vi vill att gudstjänster firas i två kyrkor varje söndag, inte bara i Bro kyrka. Hjälp oss också att kunna hålla våra kyrkor öppna på andra tider än söndagar – låt flera få möjlighet att uppleva kyrkorummen och kyrkomiljöerna.
Låt oss vårda dessa för framtida generationer.


Blicka framåt

Hembygdens kyrka vill verka för en församling som är en naturlig del av samhället, med verksamhet som bjuder in och engagerar de som bor i församlingen. Vi tror på ett medmänskligt förhållningssätt och vill arbeta för långsiktig hållbarhet. Vi vill att Bro församling medverkar i olika nätverk och fungerar som en samtalspartner bland många, såväl i det personliga som i de lite större sammanhangen.


Barn och ungdom

Nu satsas det igen på barnverksamheten i Bro församling. Öppna förskolan är igång och nu i september startar Miniorverksamheten. En livaktig ungdomsverksamhet fortsätter och Café Ung vuxen startar. Hjälp oss att ha igång den viktiga verksamheten för barn och ungdomar.


Musik och kultur

Vi vill att församlingen ska ha ett aktivt musikliv. Sommarmusiken är uppskattad – låt oss kunna fortsätta med den. Nu öppnas det upp för körer – både för barn, ungdomar och vuxna. Till hösten startar församlingen upp kulturkvällar – faller det väl ut vill vi att församlingen fortsätter med dem.


Kyrkstugan vid Bro kyrka

Här vill vi skapa en ny mötesplats, en möjlighet att fika, efter gudstjänster av olika slag, t.ex. efter ett dop eller en begravning. Huset är nu tömt men vi vill rusta upp det under de kommande åren. Vad vill du ska göras? Kontakta oss och hör av dig om vad du vill att Kyrkstugan ska användas till. Den ligger strategiskt vid vägen och kanske du själv vill bidra inte bara med förslag utan även med verksamhet?


Rösta på Hembygdens kyrka i kyrkovalet den 19 september!

  Kontakta gärna oss info@hembygdenskyrka.se.

Våra kandidater till kyrkofullmäktigevalet i Bro den 19 september 2021

Vårt valprogram för kyrkovalet 2017-09-17

- vi vill att Bro församling

 • ska ha kompetens och resurser för att utföra sina grundläggande uppgifter: Gudstjänst, Diakoni, Undervisning och Mission.
 •    ska ha levande verksamheter i alla delar av församlingen – i Håtuna, Håbo-Tibble, Bro och Låssa.
 •     verkar för ett rikt och varierat musikliv för alla åldrar.
 • verkar för att alla, oavsett bakgrund, ska kunna komma till kyrkan med sina tankar, frågor och tvivel.
 •     använder, vårdar och underhåller sina fyra medeltidskyrkor.
 •     uppmuntrar till ett frivilligt engagemang och deltagande i församlingens verksamhet.
 • erbjuder en verksamhet med ett varierat utbud av aktiviteter, som riktar sig till människor i livets alla skeden – från barn och ungdomar till äldre.

Håller du med?

Lägg då din röst på Hembygdens kyrka i Bro församling den 17 september.

  Kontakta gärna oss info@hembygdenskyrka.se.

Röstandet pågår!

Alla medlemmar som har fyllt 16 år senast på valdagen får rösta. Ta med röstkortet och legitimation när du går och röstar - i förväg på Prästvägen 6. Eller på valdagen i Tjustaskolan eller i Bro.

Fler möjligheter att rösta finns på biblioteket den 15/9. På Prästvägen kan man även rösta på lördagar. Se vidare

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval/hitta-din-lokal  

En församling byggs av sina medlemmar. Genom att vara medlem i Svenska kyrkan bidrar man till att församlingen lever – att Guds ord och kärlek kan spridas.

För övrigt vill vi:

 • utveckla våra kyrkogårdar till vackra och rofyllda parkmiljöer
 • att alla ska vara välkomna i gudstjänster, till samtal, föredrag m.m.
 • att vi i musiklivet kan erbjuda övningslokaler för ungdomar, konserter med andakter, olika körer m.m.
 • att miljön på Prästvägen 6 kan bevaras för framtiden även om församlingen lämnar platsen
 • att församlingens verksamhet syns genom öppen och regelbunden information
 • att den finskspråkiga verksamheten fortsätter.

Länkar

Från valet 2013

Valresultat

 • Hembygdens kyrka 9 mandat
 • Folkkyrkan 12 mandat

Låt Ordet, konsten och musiken få fortsätta att mötas och utvecklas i våra kyrkor.